KVKK Metni

 

Kişisel Verilerin Kullanılması

 

ACER YAPI İNŞAAT TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Maxhomen” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi’nde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca tarafımızda bulunan her türlü kişisel bilgi ve verilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde saklanacağını, güncelleneceğini, işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini beyan ederiz.

 


1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz (alışveriş bilgisi, isim, soyisim, rumuz, cep telefonu numaralı, e-mail adresleri, posta adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları, fatura bilgileri, şifre hariç kredi kartı bilgileri, konum verileri, mağazalarda alınan kamera görüntüleri vs. gibi tarafınızca bizzat veya şirketimize dolaylı olarak verilen her türlü bilgi),Şirket’in ürün ve hizmet sunabilmesi, gerekli işlemlerin yürütülmesi, tarafınızla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, Müşterilerin alışveriş tercihlerini daha iyi anlaşılması, trend analizlerinin ve istatistiksel analizlerin yapılması, müşteri memnuniyeti uygulamaları yapılması, veri analizi gibi sebeplerle ilgili mevzuata uygun olarak Şirket ve/ya iş ortakları (tedarikçiler, danışmanlık şirketleri vb.) tarafından işlenmektedir.

 


2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Şirket, yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi, şirket hizmetlerinin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/ya kurumlarla, iş ortaklarımızla, mevcut ve ilerideki muhtemel iştiraklerimizle, şirket adına veri işleyen yurt içi ve/ya yurtdışı hizmet sağlayıcılarla, gerekli durumlarda resmi merciler ile paylaşabilir ve bunlara aktarabilir.

 


3. Kişisel Verilerinizin Toplanması

Şirket faaliyetleri kapsamında kişisel veri ve/ya özel nitelikli kişisel veriler ile bunların işlenmesi, saklanması, toplanması ve KVKK kapsamında izne tabi diğer hususlar için rızalar; mağazalarımız, internet sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan yollar ile müşteri tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda işlenmek, saklanmak ve aktarılmak vb. üzere toplanmaktadır.

 


4. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Veri Sahibi, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında Şirket’e başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilen silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere (e) ve (d) bendinde sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, İşlenen verilen münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamdaki talepler, Şirket tarafından en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Şirket nezdinde ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verilen Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Şirket, diğer mevzuat hükümleri olarak yasal olarak saklamakla yükümlü olduğu belge, bilgi ve kişisel verileriniz sebebiyle, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki bazı yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir.

KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında Şirket ile iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak, sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve taleplerinizi içeren dilekçeniz ile Maxhomen , 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Golden Plaza Kat:9 Daire:3 Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir ya da 444 09 14 Müşteri hizmetleri çağrı hattımızı arayabilirsiniz. Bu kapsamda, kimlik doğrulaması akabinde konuya ilişkin yasal süre içerisinde dönüş yapılacaktır.

 


5. Gizlilik İlkeleri ve Diğer Hususlar

Şirket’e internet sitesi, mobil uygulama veya fiziki olarak vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz ve üçüncü kişilere ilişkin bilgiler Şirket tarafından saklanmakta olup, bu bilgiler sadece tarafınızca değiştirilebilmektedir. Şirket, hiç bir zaman e-posta veya sms yoluyla kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri talep etmez. Şirket, kişisel verileri hiç bir zaman kar amacıyla satmayacağını taahhüt eder.

Web sitemizi ziyaretiniz ya da uygulamamızı kullanmanız durumunda bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılan standart yapıda hazırlanmıştır. Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz durumunda internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. İnternet sayfaları birden fazla konumda ‘Cookies’ denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, kaynaklarımızın/servis ve hizmetlerimizin kullanıcı için daha etkin, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Maxhomen bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook, Yandex, Bing ve Twitter kullanmaktadır. Tarayıcınızı veya uygulamanızı ve buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows Mobile) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

 


6. İzin

İş bu formu okuduğumu, KVKK ve ilgili mevzuata ilişkin olarak haklarımı anladığımı, bu formda yer alan hususlar özgür irademle kabul ettiğimi, tarafıma ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağımı, tarafımca doğrudan verilen ve/ya üyelik öncesinde/sırasında ürün-hizmet sağlayıcılarından, tüm bunların iş ortakları, yatırımcıları, servis-hizmet sağlayıcıları ile tedarikçilerinden (facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya araçları dahil) edinilen kişisel nitelikli olan-olmayan mevcut ve müstakbel bilgi ve verilerimin (isim, soyisim, rumuz, fotoğraf, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, satın aldıkları ürünlere/hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlıkları/tercihleri, zevkleri, beğenileri, fatura içerikleri, şifre hariç kredi kartı bilgileri, cep telefonu numarası, diğer telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcı kimliği bilgileri, mail adresleri, konum bilgileri) Maxhomen ve anılan kişi ve kuruluşlarca ilgili mevzuata uygun olarak iş bu formda belirtilen amaç, kapsam ve şartlarda, otomatik olan/olmayan yöntemlerle teminine, devralınmasına, işlenmesine, yurtiçinde/yurtdışında kaydına ve saklanmasına, depolanmasına, muhafazasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, sınıflandırılmasına, birleştirilmesine, yurt içinde/yurtdışına aktarılmasına, ilgililer arasında paylaşılmasına ve bu kişilerce işlenmesine, depolanmasına, muhafazasına aktarılmasına, değişiklik talep etmem halinde vereceğim yeni bilgiler için de aynı hususları kabul ettiğime açık rızamla onay verdiğimi, kişisel verilerimin işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine, anonimleştirilmesine, işlenmelerine dair tüm bilme ve bilgi talep etme haklarımı öğrendiğimi ve Veri Sorumlusu ACER YAPI İNŞAAT TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ye belirtilen iletişim kanallarından başvurarak haklarımı ilgili mevzuata uygun bir şekilde her zaman kullanabileceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Yükleniyor...